Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 16: Historical PlacesUnit 16: Historical Places

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 16: Historical Places

1. Các phụ âm /ʒ/ và /ʃ/

/ʃ/: Đây là âm xát mạnh. Đầu tiên nâng cao vòm ngạc mềm để luồng hơi có thể đi qua vòm miệng. Mặt trên lưỡi và chân răng tạo thành một khe nhỏ hẹp khi luồng hơi đi qua.

Ví dụ: special, shop, she, sure, fish,…

/ʒ/: Đây là âm xát yếu và ngắn. cách phát âm tương tự như /ʃ/ nhưng tạo ra âm kêu.

Ví dụ: leisure, television, pleasure, vision, casual,…

2. Nhận biết

2.1. Phụ âm /ʃ/

"c" được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước ia, ie, io, iu, ea.

Ví dụ: special, social, ancient, efficient,…

"s" phát âm là /ʃ/.

Ví dụ: ensure, insure, mission, tension,…

"t" phát âm là /ʃ/ khi nó ở bên trong một chữ và đứng trước ia, io.

Ví dụ: nation, intention, ambitious, potential,…

"ch" được phát âm là /ʃ/.

Ví dụ: machine, chemise, chagrin,…

"sh" luôn được phát âm là /ʃ/.

Ví dụ: shake, shall, sharp, shear, sheet, show,…

2.2. Phụ âm /ʒ/

"g" được phát âm là /ʒ/.

Ví dụ: massage, mirage,…

"s" được phát âm là /ʒ/ khi nó đi sau là một từ nguyên âm đứng trước u, ia, io.

Ví dụ: usual, measure, pleasure, conclusion,…

"t" được phát âm là /ʒ/.

Ví dụ: equation

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. She wished she had gone shopping.

b. We serve delicious international specialties.

c. Take the usual measurements.

d. They found the treasure in Asia.

e. They usually watch television for pleasure.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 16 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-16-historical-places.jsp