Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 3: People's backgroundUnit 3: People's background

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 3: People's background

1. Phân biệt: /e/ - /æ/

/e/: Miệng mở rộng vừa phải, lưỡi để thoải mái và phần ở giữa dâng cao 1 chút. Nghe hơi giống âm “e” khi đọc nhẹ trong tiếng Việt.

/æ/: Miệng mở to nhưng không tròn mà hơi “bẹt”. Lưỡi trải rộng và thấp. Âm sâu. Âm này nghe một nửa âm “a” một nửa âm “e”.

Ví dụ: men /e/

bad /æ/

2. Nhận biết

2.1. Nhận biết /e/

- "a" được phát âm là /e/: many, anyone,…

- "e" được phát âm là /e/ đối với những từ có một âm tiết mà có tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm (ngoại trừ "r") hoặc trong âm tiết được nhấn mạnh của một từ.

Ví dụ: send, met, get, tell,…

Ngoại lệ: her /hɜː/, term /tɜːm/, interpret /ɪn'tɜːprɪt/

- "ea" thường được phát âm là /e/ trong một số trường hợp như sau: head, measure, pleasure,…

2.2. Nhận biết /æ/

- “a” được phát âm là /æ/ trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm.

Ví dụ: fat, map, thanks,…

- “a” được phát âm là /æ/ khi ở trong một âm tiết được nhấn mạnh của một chữ có nhiều âm tiết và đứng trước hai phụ âm.

Ví dụ: candle, manner, narrow,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. The fat man has a red pen.

b. This handbag will be sent to Helen.

c. Sam said apples were very expensive then.

d. There’re ten pens on the shelf.

e. Ben sat on a bench with a yellow cat.

f. Ann never gets bad mark in French.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 3 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-3-peoples-background.jsp