Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursionUnit 6: An excursion

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursion

1. Phân biệt: Nguyên âm ngắn /ə/ - Nguyên âm dài /ɜ:/

/ə/: Đây là một nguyên âm rất ngắn. Khi phát âm mở miệng thật chậm rãi và đơn giản.

Ví dụ: ago, around, open,…

/ɜ:/: Khi phát âm nguyên âm này miệng mở như khi phát âm nguyên âm /ɔː/ nhưng không tạo ra âm, lưỡi hạ thấp và hơi cuốn vào trong.

Ví dụ: her, shirt, first, turn,…

2. Nhận biết

2.1. Nguyên âm ngắn /ə/

"a" được phát âm là /ə/

Ví dụ: apartment, sofa, balance,…

"e" được phát âm là /ə/

Ví dụ: answer, mother, sentence, open,…

"o" được phát âm là /ə/

Ví dụ: compare, control, random,…

"u" được phát âm là /ə/

Ví dụ: upon, suggest, surprise,…

2.2. Nguyên âm dài /ɜ:/

"o" thường được phát âm là /ɜː/ trong một số trường hợp.

Ví dụ: work, world, word,…

"u" còn được phát âm là /ɜː/

Ví dụ: burn, curtain, burglar,…

"i", "e", "ea" và "ou" thỉnh thoảng cũng được phát âm là /ɜː/ khi trọng âm rơi vào những từ này

Ví dụ: bird, girl, early, search,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. That's an excellent question.

b. I suppose it's possible.

c. Don’t complain about the problem.

d. The girl saw the circus first.

e. That is the worst journey in the world.

f. Have you ever heard this word?

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 6 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-6-an-excursion.jsp