Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 15: CitiesphamUnit 15: Citiespham

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 15: Citiespham

2. Liên từ although

Liên từ trong tiếng Anh là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu. Although là liên từ phụ thuộc, thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc, nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính, được dùng để chỉ sử đối lập (contrast).

Cách dùng:Although + clause

Ví dụ:

Although this city is small, it’s very clean and beautiful.

Although the car is old, it is still reliable.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 15 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-15-cities.jsp