Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 4: Special EducationUnit 4: Special Education

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 4: Special Education

3. “Which” dùng làm từ nối

“Which” là một đại từ quan hệ, được dùng để thay thế cho vật, con vật hoặc một mệnh đề.

Khi “which” dùng thay cho ý của cả mệnh đề phía trước thì nó thường thay cho các từ This, That, It và có sử dụng dấu phẩy trước “which”.

Ví dụ:

My phone is out of order. It’s a real nuisance.

=> My phone is out of order, which is a real nuisance.

The book is mine. It is on the table.

=> The book which is on the table is mine.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 4 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-4-special-education.jsp