Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 5: Technology and YouUnit 5: Technology and You

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 5: Technology and You

Đại từ quan hệ who, which, that

2.1. Who

“Who” được sử dụng khi tiền ngữ chỉ về người và làm chủ từ của mệnh đề tính từ.

Ví dụ: The boy who went along with me last night is my younger brother.

2.2. Which

“Which” được sử dụng khi tiền ngữ là từ không chỉ về người, có thể làm chủ từ hoặc túc từ của mệnh đề tính từ.

Ví dụ: Tech lovers around the globe are heading to the new version of iPad Pro which was released yesterday.

2.3. That

“That” được sử dụng khi tiền ngữ là từ chỉ về người, hay không về người, và có thể làm chủ từ hoặc túc từ.

Ví dụ: The topic that is drawing much social concern is air pollution.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 5 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-5-technology-and-you.jsp