Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 5: Technology and You (Phần 2)Unit 5: Technology and You

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 5: Technology and You (Phần 2)

Đại từ quan hệ who, which, that

2.1. Who

“Who” được sử dụng khi tiền ngữ chỉ về người và làm chủ từ của mệnh đề tính từ.

Ví dụ: The boy who went along with me last night is my younger brother.

2.2. Which

“Which” được sử dụng khi tiền ngữ là từ không chỉ về người, có thể làm chủ từ hoặc túc từ của mệnh đề tính từ.

Ví dụ: Tech lovers around the globe are heading to the new version of iPad Pro which was released yesterday.

2.3. That

“That” được sử dụng khi tiền ngữ là từ chỉ về người, hay không về người, và có thể làm chủ từ hoặc túc từ.

Ví dụ: The topic that is drawing much social concern is air pollution.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 5 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-technology-and-you.jsp