Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 7: The mass mediaUnit 7: The mass media

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 7: The mass media

Cấu trúc với “because of” và “in spite of”

2.1. Cấu trúc “because of”

“because of” được dùng để chỉ một nguyên nhân, lí do nào đó.

because of + Danh từ/Cụm danh từ

Ví dụ: Because of his illness he had to cancel the appointment.

2.2. Cấu trúc “in spite of”

“in spite of” có ý nghĩa trái lại với “because of”, thể hiện ý nghĩa bất chấp, mặc dù (tương tự although).

in spite of + Danh từ/Cụm danh từ/Danh động từ

hoặc in spite of + the fact that + mệnh đề

Ví dụ: In spite of his illness he managed to come to school.

In spite of the fact that he was ill he managed to come to school.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 7 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-7-the-mass-media.jsp