Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 16: Historical PlacesUnit 16: Historical Places

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 16: Historical Places

Lưu ý

3.1. Một số tính từ có 2 âm tiết nhưng có tận cùng là y, le, ow, er khi sử dụng ở so sánh hơn hay so sánh hơn nhất nó áp dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

Tính từ So sánh hơn So sánh hơn nhất
happy happier the happiest
simple simpler the simplest
narrow narrower the narrowest
clever cleverer the cleverest

3.2. Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Tính từ/Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất
good/well better the best
bad/badly worse the worst
much/many more the most
a little/little less the least
far farther/further the farthest/the furthest

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 16 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-16-historical-places.jsp