Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 2: School talksUnit 2: School talks

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 2: School talks

1. Wh- questions (Ôn lại dạng câu hỏi thông tin bắt đầu bằng Wh-)

1.1. Câu hỏi chủ ngữ (who và what)

Cấu trúc: What/Who + động từ + … ?

Ví dụ: What happened last night?

Who opened the window?

1.2. Câu hỏi tân ngữ (Whom/What)

Cấu trúc: Whom / What + Trợ động từ (do/ does/ did) + Chủ ngữ + Động từ + … ?

Ví dụ: What did you do yesterday?

Whom did you meet yesterday?

1.3. Câu hỏi bổ ngữ:

Cấu trúc: When/Where/Why + Trợ động từ (be/do/does/did) + Chủ ngữ + Động từ + … ?

Ví dụ: Where are you now?

When will he go abroad?

Why are you so worried?

Ngoài ra chúng ta còn 2 đại từ nghi vấn là “whose” và “which”:

+ Whose: được dùng làm chủ ngữ của động từ, dùng để hỏi về sự sở hữu “của ai”.

Cấu trúc: Whose + động từ to-be + Danh từ/Đại từ?

Ví dụ: Whose is that book?

Whose are they?

+ Which: được dùng cho cả người và vật, mang tính lựa chọn cao hơn What.

Ví dụ: Which is your favorite subject?

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 2 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-2-school-talks.jsp