Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 4: Special EducationUnit 4: Special Education

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 4: Special Education

2. Cấu trúc used to + động từ nguyên thể

2.1. Trường hợp sử dụng

a. Nói về những việc thường làm trong quá khứ mà bây giờ không còn xảy ra nữa.

Ví dụ: I used to live in Hanoi, but now I don’t.

b. Diễn tả trạng thái thường tồn tại trong quá khứ nhưng hiện không còn.

Ví dụ: There used to be a drugstore here.

2.2. Cách dùng

a. Khẳng định:

Chủ ngữ + used to + Động từ nguyên thể

Ví dụ: She used to walk to school when she was young.

b. Phủ định:

Chủ ngữ + didn't use to + Động từ nguyên thể

Ví dụ: I didn't use to stay up late when I studied at high school.

c. Câu hỏi:

Did + Chủ ngữ + use to + Động từ nguyên thể ?

Ví dụ: Did you use to meet her in Italy while you were studying there?

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 4 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-4-special-education.jsp