Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursionUnit 6: An excursion

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursion

Thì hiện tại tiếp diễn chỉ hành động tương lai (the present progressive in a future meaning)

Thì hiện tại tiếp diễn không chỉ được sử dụng khi diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, diễn tả hành động diễn ra xung quanh thời điểm nói hay diễn tả sự không hài lòng (dùng với “always”) mà còn được dùng diễn tả sự sắp xếp hay kế hoạch trong tương lai, thường có từ chỉ thời gian.

Ví dụ: I bought the ticket yesterday. I am flying to New York tomorrow.

=> Ta thấy có căn cứ, kế hoạch rõ ràng (tôi đã mua vé máy bay) nên ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về một việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 6 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-6-an-excursion.jsp