Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 7: The mass mediaUnit 7: The mass media

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 7: The mass media

Ôn tập thì hiện tại hoàn thành (the present perfect)

1.1. Trường hợp sử dụng

a. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: I have learned English for 10 years.

b. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định, và muốn nhấn mạnh vào kết quả.

Ví dụ: I have met her several times.

1.2. Cách dùng

a. Khẳng định:

Chủ ngữ + Trợ động từ (have/has) + Động từ phân từ II

Ví dụ: I have graduated from my university since 2015.

b. Phủ định:

Chủ ngữ + haven’t/hasn’t + Động từ phân từ II

Ví dụ: We haven’t met each other for a long time.

c. Câu hỏi:

Hỏi: Have/Has + Chủ ngữ + Động từ phân từ II ?

Trả lời: Yes, I/ we/ you/ they + have. -Yes, he/ she/ it + has.

No, I/ we/ you/ they + haven't. - No, he/ she/ it + hasn't.

Ví dụ: Has she arrived London yet? - Yes, she has.

1.3. Dấu hiệu nhận biết

a. Dấu hiệu:

- Trong câu có các trạng từ: already (đã), ever (đã từng), never (chưa bao giờ), yet (chưa), so far (cho đến bây giờ), just (vừa mới), recently (gần đây), lately (gần đây), up to now/up to present/up to this moment (cho tới tận bây giờ),…

- Since + mốc thời gian: kể từ …

- Since + mệnh đề

- for + khoảng thời gian: trong vòng …

- It is the first time/This is the first time + mệnh đề chia thì hiện tại hoàn thành.

- …

b. Vị trí của các trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước động từ phân từ II.

- already: cũng có thể đứng cuối câu.

- yet: đứng cuối câu, và thường được sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn.

- so far, recently, lately, up to present, up to this moment, in/for/during/ over + the past/last + thời gian: có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

- …

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 7 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-7-the-mass-media.jsp