Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 5: Technology and YouUnit 5: Technology and You

Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 5: Technology and You

Từ vựng Phát âm Nghĩa
camcorder (n) /ˈkæmkɔːdə(r)/ máy quáy video
CD ROM (Compact Disc Read-Only-Memory) /ˌsiː diː ˈrɒm/ đĩa CD dùng để lưu trữ
central processing unit (CPU) bộ xử lí trung tâm
communicator (n) /kəˈmjuːnɪkeɪtə(r)/ người giao tiếp
computer screen màn hình máy tính
dial (v) /ˈdaɪəl/ quay số
floppy disk /ˌflɒpi ˈdɪsk/ đĩa mềm
hardware (n) /ˈhɑːdweə(r)/ phần cứng
insert (v) /ɪnˈsɜːt/ cho vào, chèn vào
keyboard (n) /ˈkiːbɔːd/ bàn phím
miraculous (adj) /mɪˈrækjələs/ kì diệu, thần kì
mouse (n) /maʊs/ chuột (máy tính)
places of scenic beauty thắng cảnh
press (v) /pres/ ấn, nhấn
printer (n) /ˈprɪntə(r)/ máy in
software (n) /ˈsɒftweə(r)/ phần mềm
visual display unit (VDU) thiết bị hiển thị hình ảnh, màn hình

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 5 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-5-technology-and-you.jsp