Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 7: The mass mediaUnit 7: The mass media

Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 7: The mass media

- Từ vựng về các phương tiện giao tiếp và thông tin đại chúng

Từ vựng Phát âm Nghĩa
aurally (adv) /ˈɔːrəli/ bằng thính giác
cartoon (n) /kɑːˈtuːn/ hoạt hình
comedy (n) /ˈkɒmədi/ hài kịch, phim hài
documentary (n) /ˌdɒkjuˈmentri/ phim tài liệu
feature (n) /ˈfiːtʃə(r)/ đặc điểm, đặc trưng
internet (n) /ˈɪntənet/ mạng máy tính toàn cầu
mass media (n) /mæs ˈmiːdiə/ thông tin đại chúng
orally (adv) /ˈɔːrəli/ bằng lời nói
passive (adj) /ˈpæsɪv/ bị động, thụ động
quiz show (n) /kwɪz ʃəʊ/ chương trình đố vui
visually (adv) /ˈvɪʒuəli/ bằng thị giác
weather forecast (n) /ˈweðə fɔːkɑːst/ dự báo thời tiết
wildlife (n) /ˈwaɪldlaɪf/ sinh vật hoang dã

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 7 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-7-the-mass-media.jsp