Unit 2 lớp 10: ReadingUnit 2: School talks

A. Reading (Trang 22-23-24 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

When you meet your friend, which of the following topics do you often talk about? (Khi em gặp bạn bè, em thường nói chuyện về các đề tài nào sau đây?)

sports and games: thể thao và trò chơiholidays: ngày nghỉ
entertainment: trò giải trífilms: phim
health problems: những vấn đề sức khỏeweather: thời tiết
hobbies: sở thíchwork and study: công việc và việc học

When I meet my friend. I often talk about hobbies or work and study, but my friend likes talking about entertainment.

I choose the topic "work and study" because it's useful for me in my study. Through the talk, we can find out the best way to study efficiently. I think this topic benefits not only me but also my friends.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the following small talks and then do the tasks that follow. (Đọc những bài nói chuyện ngắn sau đây và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào. Mình tên là Nguyễn Hồng Phong, 16 tuổi. Mình là học sinh trường phổ thông trung học Chu Văn An. Mình học lớp 10A cùng với 45 bạn khác. Mình học nhiều môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa ... mình muốn học tiếng Anh nhất vì nó là ngôn ngữ quốc tế. Mình thật sự không thích dậy sớm nhưng đành phải chịu thôi vì mình thường vào học lúc 7.15.

2. Xin chào. Tôi tên Nguyễn Lan Phương. Tôi dạy tiếng Anh ở trường phổ thông trung học Chu Văn An. Đây là một trong những ngôi trường lớn nhất ở Hà Nội. Dạy học là công việc vất vả, nhưng tôi yêu thích nó vì tôi thích làm việc cùng các em học sinh.

3. Tôi là Nguyễn Hồng Hà, cha của Phong. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ phía trên cửa hiệu ở góc phổ Tây Sơn. Căn hộ cách xa trường của Phong nên nó phải đến trường bằng xe đạp. Tôi lo lắng về việc ấy. Nó phải đạp xe tới trường trên những con đường chật hẹp và đông đúc vì có quá nhiều xe hơi, xe gắn máy, xe đạp lưu thông trên đường.

Task 1. Fill each blank with one of the words in the box below. There are more words than needed. (Điền vào mỗi chỗ trống một trong các từ trong hộp dưới đây. Có nhiều từ hơn cần thiết.)

1. enjoy2. traffic3. worry4. crowded5. language

Task 2. Work in pairs. Read the small talks again and find out who ... (Làm việc theo cặp. Đọc lại các bài nói chuyện ngắn và tìm xem ai ...)

Name
- enjoys teaching.Miss Phuong
- has to get up early.Phong
- lives far from school.Phong
- loves working with children.Miss Phuong
- loves learning English.Phong
- rides a bike to school every day.Phong
- studies at a high school.Phong
- teaches English at a high school.Miss Huong
- worries about someone else's safety.Mr. Ha

Task 3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where does Phong study? (Phong học ở đâu?)

=> He studies at Chu Van An High School.

2. What subjects does he study? (Cậu ấy học những môn học nào?)

=> He studies many subjects such as Maths, Literature, Physics, Chemistry, Biology, ...

3. Why does he want to learn English? (Tại sao cậu ấy muốn học tiếng Anh?)

=> He wants to learn English because it's an international language.

4. What does Miss Phuong say about her teaching profession? (Cô Phương nói gì về nghề dạy học của cô ấy?)

=> She says it's hard work but she enjoys it because she loves working wilh children.

5. Why does Mr. Ha worry about his son's safety? (Tại sao ông Hà lo lắng về sự an toàn của con trai ông?)

=> The man worries about his son's travelling because there's so much traffic on the narrow and crowded wav to school.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Talk about: (Làm việc theo nhóm. Nói về:)

- what subject(s) you like best and why. (môn học gì bạn thích học nhất và tại sao.)

=> I like learning Maths best because it helps us how to think logically and how to solve the problems systematically and scientifically.

=> I like learning English best because it's becoming an international language now and it's an effective means to understand other cultures, scholarship and civilizations in the world because most books about these issues are in English.

- what you like or dislike doing at school. (bạn thích hoặc không thích làm gì ở trường.)

=> I like book-reports and discussion or talk classes, because they help us to know how to express our thoughts or ideas in public. This will be very useful for us in our future life when we are grown-ups.

- what you worry about at school. (bạn lo lắng về điều gì ở trường.)

=> I think the school yard is very small. The laboratory lacks a great number of necessary equipment for the study.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 2 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-school-talks.jsp