Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Bài 1Unit 1: Home Life

Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Bài 1

Ôn lại thì quá khứ tiếp diễn

1. Cấu trúc

S + was/were + V-ing

2. Trường hợp sử dụng

a. Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động, sự kiện đang xảy ra ở một thời điểm đặc thù trong quá khứ.

Ví dụ:

What were you doing at 3 p.m yesterday?

b. Sự kiện đang diễn biến ở quá khứ thì bất chợt một hành động khác xen vào (Hành động đang diễn ra thì dùng ở quá khứ tiếp diễn, hành động nào ngắn hơn và mang tính tức thời, thì ở quá khứ đơn.)

Ví dụ:

Last night when I was doing exercises, my friend came.

c. Hai hoặc nhiều sự việc xảy ra cùng một lúc tại một thời điểm trong quá khứ.

Ví dụ:

Last night, while I was listening the radio, my children were learning the lesson.

d. Dùng với các trạng từ always, continually, forever để phàn nàn về những sự kiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ và gây khó chịu cho người khác.

Ví dụ:

He was always coming to work late.

Các bài soạn Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life khác:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-home-life.jsp