Unit 11 lớp 6: B. At the canteenUnit 11: What do you eat?

B. At the canteen (Phần 1-6 trang 119-121 SGK Tiếng Anh 6)

1. Do you remember these? Write the letter of each picture and the word in your exercise book.

(Em có nhớ những vật này không? Viết mẫu tự của mỗi bức tranh và từ vào trong vở bài tập của em.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6
a) a bowl of rice: một bát cơmb) a bowl of noodles: một bát mì
c) some meat: một ít thịtd) chicken:
e) fish: f) some vegetables: một ít rau củ
g) some oranges: một vài quả camh) some bananas: một vài quả chuối
i) a packet of orange juice: nước camj) a packet of milk: một bịch sữa
k) a can of soda: một can sô-đal) a bottle of water: một chai nước

2. Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập hội thoại với bạn học.)

Hướng dẫn dịch:

Cô bán hàng: Em cần mua gì?

Lan: Dạ em cần mua một chiếc bánh xăng-uých và một ly nước chanh.

Cô bán hàng: Của em đây.

Lan: Cảm ơn cô. Bao nhiêu tiền ạ?

Cô bán hàng: 2 500 đồng. ... Cám ơn.

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

- What would you like for breakfast/lunch/dinner? (Bạn muốn dùng gì cho bữa sáng/trưa/tối?)

- What would you like to drink? (Bạn muốn uống gì?)

I'd like .... (Mình muốn ...)

Dưới đây là 3 đoạn hội thoại gợi ý:

a)

A: What would you like for breakfast?

B: I'd like a sandwich and a glass of milk.

b)

A: What would you like for lunch?

B: I'd like some rice, some meat and vegetables.

A: What would you like to drink?

B: I'd like a glass of milk.

c)

A: What would you like for dinner?

B: I'd like some rice, some fish, eggs and salad.

A: Any drink for dinner?

B: Yes. I'd like some iced tea.

4. Listen.

(Nghe.)

Look at the pictures in exercise B1. Number the pictures as you hear. (Nhìn vào các bức tranh trong bài B1. Đánh số các bức tranh khi bạn nghe.)

Nội dung bài nghe và thứ tự tranh:

fish - e)

noodles - b)

orange juice - i)

beef - c)

vegetables - f)

milk - j)

bananas - h)

water - j)

5. Listen and read. Then ask and answer with a partner. Use:

(Lắng nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời với bạn học. Sử dụng:)

How much is ...? (... giá bao nhiêu?)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Ở căng tin, một đĩa cơm chiên giá 2 500 đồng.

Một tô mì giá 3 000 đồng.

Một chiếc bánh xăng-uých giá 1 500 đồng.

Một cái bánh ngọt giá 500 đồng.

Một hộp nước cam giá 1 800 đồng. Một ly nước chanh giá 1 000 đồng.

Một cây kem giá 2 000 đồng.

Gợi ý:

- How much is a fried rice?

=> A fried rice is 2,500 đ.

- How much is a bowl of noodles?

=> A bowl of noodles is 3,000 đ.

Các bạn làm tương tự với các phần còn lại.

6. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài giải bài tập tiếng Anh lớp 6 | Để học tốt tiếng Anh 6 Unit 11 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-what-do-you-eat.jsp