Unit 16 lớp 6: Man and the Environment

(Con người và Môi trường)Unit 16: Man and the Environment

Để học tốt Tiếng Anh 6, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: đọc, dịch, đặt câu, ... được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh 6.

Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh 6

Phần này giúp bạn học ngữ pháp cũng như làm bài tập Tiếng Anh 6

Các bài học tiếng Anh lớp 6 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.