Unit 8 lớp 6: B. A truck driverUnit 8: Out and About

B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and read. Then ask and answer the questions.

(Nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

- Lúc này là 5 giờ sáng. Ông Quang là tài xế xe tải và ông đang trên đường đến một trang trại.

- Ông Quang đang đi đến một trang trại. Một người nông dân đang đợi ông.

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

- Ông Quang và người nông dân đang chất rau lên xe tải.

- Ông Quang đang lái xe đi Hà Nội. Ông ấy đang chở rau đến chợ.

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

- Ông Quang ở chợ. Ông ấy đang dỡ rau xuống.

- Bây giờ là 7 giờ sáng và ông Quang đang ăn sáng tại một gian bán hàng ăn vặt.

Hỏi và trả lời:

a) What does Mr. Quang do? (Ông Quang làm nghề gì?)

=> He is a truck driver.

b) Where is he going at five in the morning? (Ông ấy đang đi đâu lúc 5 giờ sáng?)

=> He's going to a farm.

c) Who is waiting for him? (Ai đang đợi ông ấy?)

=> A farmer is waiting for him.

d) Where is he taking the vegetables to? (Ông ấy chở rau đi đâu?)

=> He's taking the vegetables to a market.

e) What is he doing at seven o'clock? (Ông ấy đang làm gì lúc 7 giờ sáng?)

=> He's eating his breakfast.

f) Where is he eating? (Ông ấy ăn ở đâu?)

=> He's eating at a foodstall.

2. Listen and repeat. Then answer the questions.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Lan: Bạn đang làm gì vậy?

Ba:   Mình đang làm bài tập về nhà?

Lan: Có phải bạn đang làm Toán không?

Ba:   Ừ, đúng rồi.

Lan: Bạn đang chép bài của Nam phải không?

Ba:   Không, không phải. Mình đang sửa nó.

Lan: Có phải Tuấn đang học không?

Ba:   Không, không phải.

Lan: Anh ấy đang chơi bóng đá phải không?

Ba:   Ừ, đúng rồi.

Lan: Có phải Nga và Hương đang học không?

Ba:   Không, không phải.

Lan: Có phải họ cũng đang chơi bóng đá phải không?

Ba:   Ừ, đúng rồi.

Trả lời câu hỏi:

a) What is Ba doing?

=> He's doing his homework.

b) Is he doing his math?

=> Yes, he is.

c) Is he copying Nam's work?

=> No, he isn't. He's correcting it.

d) What is Tuan doing?

=> He's playing soccer.

e) Are Nga and Huong working?

=> No, they aren't.

3. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

4. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 8 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-8-out-and-about.jsp