Skills review 4 lớp 7Review 4 (UNIT 10-11-12)

Skills review 4 lớp 7 (phần 1 → 6 trang 69 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. 1. Which of the causes of hunger below do you think is the most serious in your country? Tick (✓) it. (Những nguyên nhân gây nạn đói nào sau đây bạn nghĩ rằng nghiêm trọng nhất ở đất nước của bạn? Đánh dấu (✓) nó)

Overpopulation (dân số quá đông)
Wars (chiến tranh)
Weather-related disasters (thảm họa thiên nhiên)

2. Read the text and choose the best answer for each question. (Đọc bài text và chọn câu trả lời đứng nhất cho câu hỏi.)

1. A2. B3. B

Hướng dẫn dịch

Nạn đói đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới.

Nguyên nhân thứ nhất của nạn đói là sự gia tăng nhanh về dân số. Trái Đất không còn khả năng cung cấp đủ thức ăn cho bảy tỉ người. Không có đủ đất đai đế trồng trọt.

Sự thay đổi khí hậu cũng mang lại cho Trái Đất những thảm họa liên quan đến thời tiết như bão tố, hạn hán...Chúng phá hủy mùa màng một cách nghiêm trọng,

Chiến tranh vẫn đang xảy ra. Con người đánh nhau hoặc chạy trốn khỏi quê hương.

Không còn ai làm việc trên đồng hay trong nhà máy để sản xuất lương thực nữa.

Công nghệ đang ra sức góp phần giải quyết vấn đề này. Trong tương lai, chúng ta sẽ có hệ thống cảnh báo để giảm thiêu thiệt hại từ thảm họa thiên nhiên. Phương tiện vận chuyển với chi phí thấp sẽ được áp dụng để đem thực phẩm đến những nơi cần thiết.

3A. Choose one of the words in the list below, keep it to yourself. (Chọn một trong các từ trong danh sách dưới đây, giữ nó cho riêng bạn.)

B. Ask questions to find out which word A has chosen. Your questions should not contain any of the words in the list. (Hỏi các câu hỏi để tìm ra từ nào A đã chọn, nhũng câu hỏi không được chứa bất cứ từ nào có trong danh sách.)

A: (has chosen the word "coal")

B: Is it a noun?

A: Yes, it is.

B: Does it have colour?

A: Yes, it does.

B: What colour is it?

A: It's black.

B: If s coal

A: (đã chọn từ "coal")

B: Nó là danh từ phải không?

A: Phải.

B: Nó có màu sắc không?

A:

B: Nó màu gì?

A: Màu đen

B: Nó là than đá (coal)

4. Which words (A, B, or C) do you think is closest in meaning to the word "footprint"? (Từ nào (A, B, hoặc C) bạn nghĩ là gần nghĩa nhất vói từ "footprint"?)

Từ gần nghĩa với từ footprint nhất: The ejfects(A)

5. Listen to the conversation and answer the questions. (Nghe bài hội thoại và trả lời câu hỏi.)

1. He is searching for the meaning of "footprint".

2. No, it doesn't.

3. Yes, he does.

4. There will be a lot of greenery around you.

Tapescript (Lời ghi âm)

Nam: What are you doing, Phong? (Bạn đang làm gì thế, Phong?)

Phong: Searching for the meaning of "footprint". (Tớ đang tìm nghĩa của từ "footprint".)

Nam: It’s the print our feet leave on the ground. (Nó có nghĩa là dấu chân của chúng ta đế lại trên mặt đất)

Phong: That’s the usual meaning. But this is about the effect we leave behind after our actions. (Đó là nghĩa đen, Nhưng đây là nghĩa về các ảnh hưởng chúng ta để lại sau những hành động của chúng ta cơ.)

Nam: Can you give an example? (Bạn có thể đưa ra một ví dụ được không?)

Phong: Certainly, If you take care of the trees around you, if you plant a new tree every year… ( Tất nhiên. Nếu bạn chăm sóc các cây cối xung quanh bạn, nếu bạn trồng mỗi năm một cây xanh …)

Nam: So? (Thì sao?)

Phong: There will be a lot of greenery around you. (Sẽ có rất nhiêu không gian xanh quanh bạn.)

Nam: And this is a footprint? (Và đây là một dấu chân ư?)

Phong: Yes. You leave a big footprint. (Đúng vậy. Bạn sẽ để lại một dấu chân lớn.)

Nam: Oh! (Ồ!)

6. Imaging an ideal means of transport for YOUR area. Write a short description of it. (Tưởng tượng về một phương tiện giao thông lý tưởng cho vùng CỦA BẠN. Viết bài miêu tả ngắn về nó.)

Trong bài viết của bạn, bạn nên nói tới:

- Tên bạn đặt cho nó.

- Nó trông như thế nào.

- Loại năng lượng nào nó sử dụng.

- Tại sao nó tốt cho vùng của bạn.

I usually think of a means of transport for my neỉghboorhood. I think the perfect vehicle is a highspeed bicycle and it has wings too. This bike can move in the sky. It reduces traffic and it's fast too. We can save a lot of time to move from one place to another. I think it's a great personal vehicle!

Hướng dẫn dịch

Tôi thường nghĩ về phương tiện giao thông cho nơi tôi sống. Tôi nghĩ phương tiện hoàn hảo nhất là một chiếc xe đạp tốc độ cao và có cánh nữa. Chiếc xe đạp này có thế di chuyển trên bầu trời. Nó làm giảm tắc đường và cũng nhanh nữa. Chúng ta có thế tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tôi nghĩ nó là một phương tiện cá nhân tuyệt vời!

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Review 4 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


review-4.jsp