Từ vựng Unit 3 Lớp 7Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm

Unit 3:Community service

Từ vựng Unit 3 Lớp 7

Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

activity (n)hoạt động
benefit (n)lợi ích
charity (n)hoạt động từ thiện, lòng từ thiện
charity shop (n)cửa hàng bán đồ để gây quỹ từ thiện
community (n)cộng đồng
effort (n)nỗ lực
fund (n)quỹ
help (v)giúp đỡ
member (n)thành viên
service (n)dịch vụ, sự phục vụ
youth (n)giới trẻ, tuổi trè,
volunteer (n)tình nguyện viên
elderly people (n)người già
homeless people (n)người vô gia cư
the poor (n)người nghèo
donate (v)hiến tặng, đóng góp
book (n)sách
clothes (n)quần áo
help children (v)giúp trẻ em
provide (v)cung cấp
plant (v)trồng
blood (n)máu

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 7, Giải bài tập Vật Lý 7giải bài tập Sinh học 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-3-community-service.jsp