Từ vựng Unit 12 lớp 7Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm

Unit 12: An overcrowded world

Từ vựng Unit 12 lớp 7 (phần 1 → 4 trang SGK Tiếng Anh 7 thí điểm)

Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

city (n)thành phố
capital (n)thủ đô
megacity (n)siêu đô thị
problem/issue (n)vấn đề
poverty (n)sự nghèo túng
overpopulation (n)sự đông dân cư
disease (n)bệnh tật
famine (n)nạn đói
health care (n)sự chăm sóc sức khỏe
overcrowded (n)đông đúc
developed (n)phát triển
underdeveloped (n)kém phát triển
developing (n)đang phát triển

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 12 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 7, Giải bài tập Vật Lý 7giải bài tập Sinh học 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-12-an-overcrowded-world.jsp