Từ vựng Unit 12 lớp 7Unit 12: An overcrowded world

Từ vựng Unit 12 lớp 7 (phần 1 → 4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

Để học tốt Tiếng Anh 7 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

city (n)thành phố
capital (n)thủ đô
megacity (n)siêu đô thị
problem/issue (n)vấn đề
poverty (n)sự nghèo túng
overpopulation (n)sự đông dân cư
disease (n)bệnh tật
famine (n)nạn đói
health care (n)sự chăm sóc sức khỏe
overcrowded (n)đông đúc
developed (n)phát triển
underdeveloped (n)kém phát triển
developing (n)đang phát triển

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 12 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-an-overcrowded-world.jsp