Từ vựng Unit 3 Lớp 7Unit 3:Community service

Từ vựng Unit 3 Lớp 7

Để học tốt Tiếng Anh 7 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

activity (n)hoạt động
benefit (n)lợi ích
charity (n)hoạt động từ thiện, lòng từ thiện
charity shop (n)cửa hàng bán đồ để gây quỹ từ thiện
community (n)cộng đồng
effort (n)nỗ lực
fund (n)quỹ
help (v)giúp đỡ
member (n)thành viên
service (n)dịch vụ, sự phục vụ
youth (n)giới trẻ, tuổi trè,
volunteer (n)tình nguyện viên
elderly people (n)người già
homeless people (n)người vô gia cư
the poor (n)người nghèo
donate (v)hiến tặng, đóng góp
book (n)sách
clothes (n)quần áo
help children (v)giúp trẻ em
provide (v)cung cấp
plant (v)trồng
blood (n)máu

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-community-service.jsp