Từ vựng Unit 9 lớp 7Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm

Unit 9: Festivals around the world

Từ vựng Unit 9 lớp 7

Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

music festival (n)lễ hội âm nhạc
religious festival (n)lễ hội tôn giáo
seasonal festival (n)lễ hội theo
flower festival (n)lễ hội hoa
food festival (n)lễ hội ẩm thực
April Fools’ Day (n)Ngày Nói dối
Easter (n)Lễ Phục sinh
May Day (n)Ngày Quốc tế Lao động
Mother’s Day (n)Ngày của Mẹ
Father's Day (n)Ngày của Cha
Valentine’s Day (n)Ngày lễ Tinh nhân
Thanksgiving (n)Lễ Tạ ơn
Passover (n)Lễ Quá hải
New Year’s Day (n)Ngày Năm mới
International Women’s Day (n)Quốc tế Phụ nữ
parade (v)diễu hành
perform (v)trình diễn
lake place (v)diễn ra
attend (v)tham dự
participate in (v)tham gia

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 7, Giải bài tập Vật Lý 7giải bài tập Sinh học 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-9-festivals-around-the-world.jsp