Unit 10 lớp 7: CommunicationĐể học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm

Unit 10: Sources of energy

Unit 10 lớp 7: Communication (phần 1 → 3 trang 43 SGK Tiếng Anh 7 thí điểm)

1. Answer the questions below with a number from 1 to 4. (Trả lời các câu hỏi dưới với một số từ 1-4)

Do you ...? (Bạn có ...?)
1.... take showers instead of baths
2... walk or ride a bike when traveling shortdistances
3... use public transport when traveling long distances
4... use a hand fan to keep cool in summer
5.... use low energy light bulbs
6...turn off the lights when leaving a room or going to bed
7.... only use as much water as you need
8...only use a little electricity at home
9...use biogas for cooking ạt home
10...go to school by bike

2. Work in pairs. Add up each other's answers, and look up the score below. Then explain how well your partner saves energy. (Làm việc theo cặp. Tính tổng các câu trả lời và nhìn vào điểm số sau. Sau đó giải thích xem bạn của bạn tiết kiệm năng lượng như thế nào.)

Hướng dẫn dịch

- Điểm 10-20: Dấu chân các-bon của bạn nhỏ. Bạn thật sự thân thiện với môi trường.

- Điểm 21-30: Dấu chân các-bon của bạn khá nhỏ. Nhớ quan tâm và tôn trọng thế giới xung quanh bạn.

- Điểm 31-40: Dấu chân các-bon của bạn khá lớn. Bạn có làm vài điều để tiết kiệm năng lượng nhưng luôn có cách để làm tốt hơn nữa.

3. Talk about your partner's carbon footprint to your group. Use the following I prompts. (Nói về dấu chân các-bon của bạn cho cả nhóm nghe. Sử dụng các gợi ý sau.)

Hướng dẫn dịch

- Dấu chân các-bon của bạn tôi thì...

- Bạn ấy là người biết quan tâm vì...

- Bạn ấy có thể cố gắng hơn trong công việc...

- Băng cách... trong tương lai, bạn ấy có thể giúp ...

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 7, Giải bài tập Vật Lý 7giải bài tập Sinh học 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-10-sources-of-energy.jsp


Soạn văn lớp 7 và Giải bài tập Tiếng Anh 7 tại vietjack.com: