Unit 10 lớp 7: ProjectĐể học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm

Unit 10: Sources of energy

Unit 10 lớp 7: Project (phần 1 → 2 trang 47 SGK Tiếng Anh 7 thí điểm)

1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important? (Nhìn vào các khẩu hiệu. Chúng được dùng như thế nào? Tại sao chúng lại quan trạng?)

SlogansHow they are usedWhy they are important
Going out? Turn it off!to remind people to turn off all electrical devices when they are not in use.they remind people to save energy
Save energy today for a safer tomorrow!to remind people not to waste energyBecause our energy is limited and we need to reserve it for the future generations.

2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures. (Viết các câu khấu hiệu ngắn về cách tiết kiệm năng lượng. Chúng có thể gắn kèm với tranh.)

Turn off the TV when you're not watching. (Tắt TV khi bạn không xem.)

Take showers instead of baths. (Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.)

Don't leave the fridge door open. (Đừng để cửa tủ lạnh mở.)

Turn off the water when you don't use it. (Tắt nước khi không sử dụng.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 7, Giải bài tập Vật Lý 7giải bài tập Sinh học 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-10-sources-of-energy.jsp