Unit 10 lớp 7: ProjectUnit 10 lớp 7: Project (phần 1 → 2 trang 47 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important? (Nhìn vào các khẩu hiệu. Chúng được dùng như thế nào? Tại sao chúng lại quan trạng?)

SlogansHow they are usedWhy they are important
Going out? Turn it off!to remind people to turn off all electrical devices when they are not in use.they remind people to save energy
Save energy today for a safer tomorrow!to remind people not to waste energyBecause our energy is limited and we need to reserve it for the future generations.

2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures. (Viết các câu khấu hiệu ngắn về cách tiết kiệm năng lượng. Chúng có thể gắn kèm với tranh.)

Turn off the TV when you're not watching. (Tắt TV khi bạn không xem.)

Take showers instead of baths. (Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.)

Don't leave the fridge door open. (Đừng để cửa tủ lạnh mở.)

Turn off the water when you don't use it. (Tắt nước khi không sử dụng.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-sources-of-energy.jsp