Unit 11 lớp 7: CommunicationUnit 11 lớp 7: Communication (phần 1 → 4 trang 53 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. What problems with transport do you have? with a partner, discuss and make a list. (Bạn gặp phải vấn đề giao thông nào? Cùng với một người bạn, thảo luận và làm một danh sách.)

Traffic jam, traffic accident, violation of traffic rules.

2. Now read this case study and article about transport problems in Wonderland. Underline all the problems you can find. (Bây giờ đọc nghiên cứu dưới đây và bài báo về vấn đề giao thông ở vùng Wonderland. Gạch dưới các vấn đề bạn có thể tìm được.)

Hướng dẫn dịch

CASE STUDY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Wonderland là thành phố lớn nhất thế giới không có hệ thống xe điện ngầm hay tàu trên không. Thành phố 26 triệu dân này đang trong tình trạng tắc nghẽn giao thông ngày càng nghiêm trọng.

Hàng ngày hơn 1000 chiếc ô tô mới tham gia lưu thông. Thành phố đang phải đối đầu với các vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Có ít xe bus hơn trước đây, và gần 10 triệu chiếc xe ô tô di chuyển ở Wonderland mỗi ngày.

LOCAL VOICE (TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG)

Đúng vậy, chiếc xe đạp đó là của tôi. Tôi đã từng lái xe hơi đi làm nhưng điều đó mất đến 2 giờ.

Bây giờ tôi đi xe đạp. Giao thông tồi tệ đến nỗi đi xe đạp còn nhanh hon. Thêm nữa tình trạng ô nhiễm môi trường do xe hơi gây ra rất tồi tệ. Tôi không biết sẽ phải làm gì trong tương lai nữa.

Adri Prakoso, Wonderland

3. In groups, think of a future means of transport that will help people in Wonderland. Brainstorm your ideas below. (Làm theo nhóm, nghĩ về các phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người được người dân ở vùng Wonderland. Hãy suy nghĩ và ghi ý kiến của bạn vào khung dưới đây.)

Means of transportFlying bus
What kind of energy will it use?Solar energy
What will it look like?I looks like a normal bus but it has a wing on the top of it.
What technology will it use?It will use the best technology of sss.
Where can people use it?They can use it in the sky.
How many people can it transport?It can transport 50 people.

4. Present your solutions to the class. As you listen to other groups, write your comments in the table below. (Giới thiệu các giải pháp trước lớp/Khi bạn lắng nghe các nhóm khác, hãy viết những bình luận của bạn vào bảng sau.)

Group name (Tên nhóm)Interesting idea? (1-5) (Ý tưởng hay? (1-5))Does it solve the problem? (1-5) (Nó có giải quyết dược vấn dề không?) Favourite part (make a note) (Phần ưa thích (viết ghi chú ra))

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 11 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-travelling-in-the-future.jsp