Unit 4 lớp 7: Looking backUnit 4 lớp 7: Looking back (phần 1 → 6 trang 46 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Match the words in column A with the ones in column B. (Nối các từ trong cột A với các từ trong cột B.)

1. e2. c3. b4. a5. d

2. Put a word from the box in each gap to complete the passage. (Đặt một từ trong khung vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.)

1. music2. arts3. stages4. go5. films

Hướng dẫn dịch

Glastonbury là lễ hội trình diễn nghệ thuật lớn nhất thế giới. Nó được tổ chức hàng năm tại ngôi làng Pilton, gần Glastonbury, Somerset, Anh. Nó nổi tiếng về âm nhạc đương đại. Nó cũng nổi tiếng về nhảy, hài kịch, kịch, xiếc và các loại hình trình diễn nghệ thuật khác.

Lễ hội dầu tiên được tổ chức vào thập niên 1970. Kể từ đó, nó được tổ chức hàng năm và lớn hơn về quy mô. Những sân khấu khác được sắp xếp cho các màn trình diễn. Lễ hội kéo dài ba hoặc bốn ngày ở ngoài trời. Tất cả mọi người tiên khắp thế giới đều đến lễ hội Glastonbury. Bây giờ lễ hội tiếp đón khoảng 150.000 người tham dự. Lễ hội cũng sản xuất ra các bộ phim và các album ca nhạc.

Grammar

3. Put the words/ phrases from the box in the gaps to complete the sentences. (Đặt các từ/ cụm từ trong bảng vào chỗ trống đế hoàn thành câu.)

1. art gallery2. Artistic3. films4. in person5. sung

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có thể xem nhiều bức chân dung thú vị trong triển lãm nghệ thuật đó.

2. Bạn tôi vẽ đồ vật rất giỏi, nhưng tôi không có óc thẩm mỹ như anh ấy.

3. Các bộ phim thường có hơn một diễn viên.

4. Tôi thích xem ca nhạc trực tiếp, không phải trên ti vi.

5. Bạn có biết bài hát được hát nhiều nhất trên thế giới là bài Happy Birthday không?

4. Rewrite these sentences, using the words in brackets. (Viết lại các câu sau, sử dụng các từ trong ngoặc.)

1. The photograph is not as big as the painting.

2. My paintings isn't as expensive as this painting.

3. This picture isn't different from the picture in our room.

4. The film we saw last week isn't as interesting as this one.

5. The journey was not as long as we thought at first.

5. Complete the following sentences, using "too" or "either" (Hoàn thành câu, sử dụng "too" hoặc "eítoer".)

1. too2. either3. either4. too5. too

Hướng dẫn dịch

1. Những thiếu niên ở Hàn Quốc nghe K-pop, và những thiếu niên ở Việt Nam cũng vậy.

2. Những bức hình này không rõ, và những bức hình kia cũng không rõ.

3. Tôi không bao giờ xem phim kinh dị và em trai tôi cũng không.

4. Peter học nhạc ở trường và Alice cũng vậy.

5. Dương thích đọc sách và Châu cũng vậy.

Communication

6. Match the questions 1-6 with the answers A-F. (Nối các câu hỏi từ 1-6 với các câu trả lời từ A - F.)

1. B2. A3. E4. C5. D6. F

Hướng dẫn dịch

Finished! Now I can ...✓✓✓✓✓
Nói về âm nhạc và nghệ thuật
Sử dụng cấu trúc (not) as ... as, the same as, diferentfrom dể so sánh các người và các vật
Sử dụng too, either
Viết một thư mời theo phong cách thân mật

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-music-and-arts.jsp