Unit 6 lớp 7: ProjectĐể học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm

Unit 6: The first university in Viet Nam

Unit 6 lớp 7: Project (phần 1 → 2 trang 67 SGK Tiếng Anh 7 thí điểm)

1. The following is a brochure made by Phong and his classmates after a trip to the Temple of Literature - the Imperial Academy. (Dưới đây là tờ báo tường do Phong và các bạn cùng lớp làm sau chuyến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

Hướng dẫn dịch

THE TEMPLE OF LITERATURE (VĂN MIẾU)

- THE IMPERIAL ACADEMY (Quốc TỬ GIÁM)

GIỜ MỞ/ ĐÓNG CỬAKIẾN TRÚCLỊCH SỬLÍ DO THAM QUAN
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

- Cổng Văn Miếu

- Khuê Văn Các

- Bia tiến sĩ

- Văn Miếu

- Quốc Tử Giám

- Văn Miếu được xây dựng năm 1070.

- Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076.

- Bia tiến sĩ đầu tiên được dựng năm 1484.

- Trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

- Biểu tượng của Hà Nội.

2. Choose one of the most famous tourist sites in your community (village/district/province) and make a brochure as in 1. (Chọn một trong những địa điếm du lịch ở địa phương của bạn (làng/huyện/tỉnh) và làm tờ bướm như trong bài 1)

MAUSOLEUM OF UNCLE HO (LĂNG BÁC HỒ)

- Opening/Closing time (Giờ mở/ đóng cửa)

- Morning: 7.30- 11.00 (Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ)

- Afternoon: 13.30 - 22.00 (Chiều: 13 giờ 30 đến 22 giờ)

Layout (Sơ đồ kiến trúc)History (Lịch sử)Why visit? (Lí do tham quan?)

- Gate (Cổng vào)

- A big grass yard (Một sân cỏ rộng)

- Mausoleum of Uncle Ho (lăng Bác Hồ)

- The Mausoleum was built in 1973. (Lăng được xây dựng năm 1973.)

- It was finished in 1975. (Lăng hoàn thành năm 1975.)

- It was restored. (Lăng được phục chế.)

- It was a special historic site of Ha Noi. (Lăng Bác là một đại danh lịch sử của Hà Nội.)

- It reminds us of Ho Chi Minh presidents – The Greatest Vietnamese. (Lăng gợi cho chúng ta nhớ về chủ tịch Hồ Chí Minh – Người Việt Nam vĩ đại nhất.)

- The scene is beautiful and the architecture is original. (Khung cảnh đẹp và kiến trúc độc đáo.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 7, Giải bài tập Vật Lý 7giải bài tập Sinh học 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-6-the-first-university-in-viet-nam.jsp