Unit 6 lớp 7: ProjectUnit 6: The first university in Viet Nam

Unit 6 lớp 7: Project (phần 1 → 2 trang 67 SGK Tiếng Anh 7 thí điểm)

1. The following is a brochure made by Phong and his classmates after a trip to the Temple of Literature - the Imperial Academy. (Dưới đây là tờ báo tường do Phong và các bạn cùng lớp làm sau chuyến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

Hướng dẫn dịch

THE TEMPLE OF LITERATURE (VĂN MIẾU)

- THE IMPERIAL ACADEMY (Quốc TỬ GIÁM)

GIỜ MỞ/ ĐÓNG CỬAKIẾN TRÚCLỊCH SỬLÍ DO THAM QUAN
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

- Cổng Văn Miếu

- Khuê Văn Các

- Bia tiến sĩ

- Văn Miếu

- Quốc Tử Giám

- Văn Miếu được xây dựng năm 1070.

- Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076.

- Bia tiến sĩ đầu tiên được dựng năm 1484.

- Trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

- Biểu tượng của Hà Nội.

2. Choose one of the most famous tourist sites in your community (village/district/province) and make a brochure as in 1. (Chọn một trong những địa điếm du lịch ở địa phương của bạn (làng/huyện/tỉnh) và làm tờ bướm như trong bài 1)

MAUSOLEUM OF UNCLE HO (LĂNG BÁC HỒ)

- Opening/Closing time (Giờ mở/ đóng cửa)

- Morning: 7.30- 11.00 (Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ)

- Afternoon: 13.30 - 22.00 (Chiều: 13 giờ 30 đến 22 giờ)

Layout (Sơ đồ kiến trúc)History (Lịch sử)Why visit? (Lí do tham quan?)

- Gate (Cổng vào)

- A big grass yard (Một sân cỏ rộng)

- Mausoleum of Uncle Ho (lăng Bác Hồ)

- The Mausoleum was built in 1973. (Lăng được xây dựng năm 1973.)

- It was finished in 1975. (Lăng hoàn thành năm 1975.)

- It was restored. (Lăng được phục chế.)

- It was a special historic site of Ha Noi. (Lăng Bác là một đại danh lịch sử của Hà Nội.)

- It reminds us of Ho Chi Minh presidents – The Greatest Vietnamese. (Lăng gợi cho chúng ta nhớ về chủ tịch Hồ Chí Minh – Người Việt Nam vĩ đại nhất.)

- The scene is beautiful and the architecture is original. (Khung cảnh đẹp và kiến trúc độc đáo.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-6-the-first-university-in-viet-nam.jsp