Ngữ pháp tiếng Anh 7 Unit 15: Going outKeep + O + Adj

- The noise keeps me awake.
Tiếng ồn làm tôi không ngủ được.
- She always keeps her house tidy.
Cô ấy luôn giữ nhà cửa ngăn nắp.

Hai động từ make, find cũng có cấu trúc này.

- They always make their classroom more attractive.
Chúng luôn làm phòng học của chúng hấp dẫn hơn.
- He finds the exercise hard.
Anh ấy nhận thấy bài tập khó.

Verb form

a. V + V (nguyên thể có TO)

- You can't get to know all your neighbors.
Bạn không thể biết tất cả người láng giềng của bạn.
- She rarely goes to see movies.
Cô ấy ít khi đi xem phim.

b. V + O + V (nguyên thể có TO)

- My parents wanted me to be an engineer.
Cha mẹ tôi đã muốn tôi là kĩ sư.
- The teacher expects his students to study hard for the exam.
Giáo viên mong học trò mình học chăm chỉ cho kì thi.

c. V + V-ing: như enjoy, like, finish, practice, hate, consider, avoid, mind, ...

- I enjoy reading books very much.
Tôi rất thích đọc sách.
- He practices speaking English.
Anh ấy tập nói tiếng Anh.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 15 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-15-going-out.jsp