Ngữ pháp tiếng Anh 7 Unit 15: Going outKeep + O + Adj

- The noise keeps me awake.
Tiếng ồn làm tôi không ngủ được.
- She always keeps her house tidy.
Cô ấy luôn giữ nhà cửa ngăn nắp.

Hai động từ make, find cũng có cấu trúc này.

- They always make their classroom more attractive.
Chúng luôn làm phòng học của chúng hấp dẫn hơn.
- He finds the exercise hard.
Anh ấy nhận thấy bài tập khó.

Verb form

a. V + V (nguyên thể có TO)

- You can't get to know all your neighbors.
Bạn không thể biết tất cả người láng giềng của bạn.
- She rarely goes to see movies.
Cô ấy ít khi đi xem phim.

b. V + O + V (nguyên thể có TO)

- My parents wanted me to be an engineer.
Cha mẹ tôi đã muốn tôi là kĩ sư.
- The teacher expects his students to study hard for the exam.
Giáo viên mong học trò mình học chăm chỉ cho kì thi.

c. V + V-ing: như enjoy, like, finish, practice, hate, consider, avoid, mind, ...

- I enjoy reading books very much.
Tôi rất thích đọc sách.
- He practices speaking English.
Anh ấy tập nói tiếng Anh.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 15 khác:

Loạt bài siêu HOT!!! Link Soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ)Giải bài tập Toán 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Ngữ pháp, bài tập, đề kiểm tra và đề thi tiếng Anh lớp 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6 ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-15-going-out.jsp


Bài viết liên quan

Soạn văn 7 và Giải bài tập Toán 7 cùng VietJack: