Ngữ pháp tiếng Anh 7 Unit 15: Going outSpend và Waste

  • Spend (v): sử dụng, tiêu dùng, tiêu thụ

  • Waste (v): phung phí, lãng phí

Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + V-ing

- Every day he spends an hour studying English.
Mỗi ngày anh ấy bỏ ra một giờ học tiếng Anh.
- This boy wastes much of his money playing games.
Đứa con trai này phung phí nhiều tiền chơi trò chơi.

Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + on + something

- He wasted much time on games.
Anh ấy phung phí nhiều thời gian vào trò chơi.
- She spent a lot of money on clothes.
Cô ấy tiều xài nhiều tiền cho quần áo.

Be/Get used to

Được dùng để diễn tả sự quen thuộc. Sau be/get used to là một danh từ (N), hay danh động từ (V-ing).

- He is a farmer. He gets used to working in the sun.
Anh ấy là nông dân. Anh ấy quen làm việc ngoài nắng.
- She is used to riding in busy streets.
Chị ấy quen đi xe ở đường phố nhộn nhịp.
- Will he get used to hot weather in the country?
Ông ấy sẽ quen với khí hậu nóng ở nước này không?
- The boy isn't used to the new life in the city.
Thằng bé không quen với cuộc sống mới ở thành phố.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 15 khác:

Loạt bài siêu HOT!!! Link Soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ)Giải bài tập Toán 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Ngữ pháp, bài tập, đề kiểm tra và đề thi tiếng Anh lớp 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6 ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-15-going-out.jsp


Bài viết liên quan

Soạn văn 7 và Giải bài tập Toán 7 cùng VietJack: