Unit 4 lớp 7: B. The library

(Thư viện)Unit 4: At school

B. The library (Phần trang SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

Thủ thư: Như các em có thể thấy, đây là thư viện của chúng ta và kia là sách của chúng ta. Những giá đỡ này có tạp chí và những giá đỡ kia có báo. Những chiếc kệ bên trái này có sách toán và sách khoa học: hóa học, vật lý và sinh học. Những chiếc kệ bên phải kia có sách lịch sử và địa lý, từ điển và tác phẩm văn học bằng tiếng Việt.

Hoa: Có sách tiếng Anh nào không ạ?

Thủ thư: Có. Những cuốn sách ở cuối thư viện kia là sách bằng tiếng Anh. Có sách đọc thểm, tiểu thuyết, sách tham khảo và từ điển. Được rồi. Bây giờ, hãy theo cô sang phòng video bên cạnh.

Trả lời câu hỏi:

a) Where are the magazines? (Các cuốn tạp chí ở đâu?)

=> The magazines are on the racks.

b) Where are the newspapers? (Các tờ báo ở đâu?)

=> The newspapers are on the racks, too.

c) What books are on the left? (Sách gì ở bên trái?)

=> On the left are the shelves of Math and Science books.

d) What books are on the right? (Sách gì ở bên phải?)

=> On the right are the shelves of History and Geography books, dictionaries and Literature in Vietnamese.

e) Where are the books in English? (Các sách tiếng Anh ở đâu?)

=> The books in English are at the back of the library.

f) What time does the library open? (Mấy giờ thư viện mở cửa?)

=> The library opens at 7 am.

g) What time does it close? (Mấy giờ thư viện đóng cửa?)

=> It closes at half past 4.30 pm.

2. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Nga: Chào cô.

Thủ thư: Chào em. Cô có thể giúp gì không?

Nga: Vâng. Thư cô, em có thể tìm các sách toán ở đâu?

Thủ thư: Chúng ở trên các kệ ở bên trái.

Nga: Ở đây có tạp chí và báo không?

Thủ thư: Có. Chúng ở trên các giá đỡ ở giữa.

Nga: Cảm ơn cô rất nhiều.

Thủ thư: Không có gì.

Now ask and answer questions about the library plan in B1. (Bây giờ hỏi và trả lời các câu hỏi về sơ đồ thư viện ở bài tập B1.)

Gợi ý:

1. Where are the magazines and newspapers?

=> They are on the racks in the middle of the library.

2. Where are the shelves of maths and science books?

=> They're on the left of the library.

3. Where are the History and Geography books?

=> They're on the shelves on the right.

4. What kinds of books are on the shelves at the back of library?

=> They're English books, novels, dictionaries and reference books.

3. Listen. Where are they?

(Nghe. Chúng ở đâu?)

Bài nghe:

Label the shelves and racks in your exercise book. (Ghi tên các kệ sách và giá sách vào vở bài tập của em.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7
1. Study area          4-5. Magazines - newspapers
2. Science and Math books    6-7. English books
3. Geography, History books    8. Librarian's desk

Nội dung bài nghe:

Mr. Tan: On, everyone. Are you ready? Let's tidy the library. Now, Ba.

Could you put all the English books on the shelves behind the librarian's desk, please?

Ba : Yes, Sir.

Minh : Where shall I put the science books, Mr. Tan?

Mr. Tan: Put them with the geography books. They are on the shelf next to the science books.

Kien : And how about these magazines and newspapers?

Mr. Tan: Oh, they can go on the racks in the center of the room.

Kien : In the center of the room. Fine.

Mr. Tan: Do you all know what to do? Does anyone have any questions?

No? Ok. Let's begin.

4. Read. Then answer.

(Đọc. Sau đó trả lời.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

Một trong những thư viện lớn nhất thế giới là thư viện Quốc Hội Mỹ. Nó ở thành phố Washington D.C, thủ đô của nước Mỹ. Nó tiếp nhận các ấn bản của tất cả các đầu sách của Mỹ. Nó chứa hơn 100 triệu cuốn sách. Nó có khoảng 1 000 km các kệ sách. Nó có hơn 5 000 nhân viên.

Trả lời câu hỏi:

a) Where is the Library of Congress? (Thư viện Quốc Hội ở đâu?)

=> The library of Congress is in Washington D.C.

b) How many books does it have? (Nó có bao nhiêu sách?)

=> It has over 100 million books.

c) How long are its shelves? (Các kệ sách của nó dài bao nhiêu?)

=> The shelves are about 1.000 km long.

d) How many people work there? (Có bao nhiêu người làm việc ở đó?)

=> Over five thousand people work there.

e) Why is it so large? (Tại sao nó rộng như vậy?)

=> Because it contains so many books.

5. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 4 khác:

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-at-school.jsp