Unit 9 lớp 7: B. Neighbors

(Những người hàng xóm/ láng giếng)Unit 9: At home and away

B. Neighbors (Phần 1-4 trang 92-94 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

Lan: Hoa, tóc bạn trông khác quá. Nó ngắn hơn.

Hoa: Bạn có thích nó không?

Lan: Mình thích. Chú của bạn đã cắt tóc cho bạn phải không?

Hoa: Không phải. Chú mình không cắt mà là cô mình đấy. Cô ấy là thợ uốn tóc đấy.

Lan: Và áo đầm này đẹp quá! Bạn mua nó ở đâu đấy?

Hoa: Mình không mua. Người láng giềng của mình, bà Mai, đã mua vải và may áo cho mình đấy.

Lan: Bà ấy khéo tay ghê!

Hoa: Đấy là nghề của bà ấy mà! Bà ấy là thợ may đấy.

Lan: Đó là người láng giềng tốt thật!

Trả lời câu hỏi:

a) What does Hoa's aunt do? (Cô của Hoa làm nghề gì?)

=> Hoa's aunt is a hairdresser.

b) What does Mrs. Mai do? (Bà Mai làm nghề gì?)

=> Mrs. Mai is a dressmaker.

2. Answer.

(Trả lời.)

Sử dụng:

Yes, he/she did.

No, he/she didn't.

a) Did Hoa buy the dress? (Có phải Hoa mua chiếc váy không?)

=> No, she didn't.

b) Did her aunt make Hoa's dress? (Có phải cô của Hoa mua chiếc váy không?)

=> No, she didn't.

c) Did her aunt cut Hoa's hair? (Có phải cô của Hoa đã cắt tóc cho Hoa không?)

=> Yes, she did.

3. Read. Then answer.

(Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

Hoa quan sát bà Mai may áo đầm cho mình. Cô nghĩ may vá thật là một sở thích có ích. Cô quyết định học may.

Hoa mua một ít vải. Cô học cách sử dụng máy may và may một gối dựa cho cái ghế bành của mình. Cái gối màu xanh và trắng.

Tiếp đó, Hoa may một cái váy. Nó màu xanh lá cây có hoa trắng. Nó trông rất xinh. Hoa mặc thử váy nhưng không vừa. Cái váy quá rộng. Người láng giềng của Hoa giúp Hoa và sau đó thì nó rất vừa vặn. Giờ đây Hoa có một sở thích mới rất có ích. Cô mặc những gì do cô may lấy.

Trả lời câu hỏi:

a) What did Hoa learn to use? (Hoa đã học sử dụng cái gì?)

=> Hoa learned to use a sewing machine.

b) What did she make first? (Cô ấy đã may cái gì đầu tiên?)

=> First, she made a cushion for her aimchair.

c) What color was it? (Nó màu gì?)

=> It was blue and white.

d) What did she make next? (Tiếp đó cô ấy đã may cái gì?)

=> Next, she made herself a skirt.

e) What color was it? (Nó màu gì?)

=> It was green with white flowers on it.

f) How did it look? (Nó trông như thế nào?)

=> It looked very beautiful.

g) What was the problem? (Đã có vấn đề gì vậy?)

=> It was too big so it didn't fit her.

h) Who helped her? (Ai đã giúp cô ấy?)

=> Her neighbor helped her.

i) How did it fit finally? (Cuối cùng nó vừa vặn thế nào?)

=> Finally, it fitted her very well.

4. Write. Put the verbs in brakets in the simple past tense.

(Viết. Chia các động từ trong ngoặc ở thì Quá khứ đơn.)

Hoa watched her neighbor make dress. (watch)

First, she bought some material. (buy)

Then, she cut the dress out. (cut)

Next, she used a sewing-machine to sew the dress. (use)

Hoa decided that sewing was a useful hobby. (decide/ be)

She made a cushion and a dress. The cushion was fine, but the dress wasn't. (make/ be)

Then, her neighbor helped her, so finally it fitted her. (help/ fit)

Remember.

(Ghi nhớ.)

         Past simple tense
         (Thì quá khứ đơn)
Regular (Động từ có qui tắc)   Irregular (Động từ bất qui tắc)
borrow - borrowed         buy  - bought
decide - decided          cut  - cut
fit  - fitted          make - made
learn - learned          think - thought
look  - looked
watch - watched

Where did you buy that dress?
I didn't buy it.
My neighbor bought the material and made the dress for me.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 9 khác:

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-at-home-and-away.jsp