Language Review 1 lớp 8Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm

Review 1 (Unit 1-2-3)

Language Review (phần 1→7 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

LANGUAGE

Pronunciation

1. Listen and repeat the following ... (Nghe và lặp lại các từ và cụm từ sau.)

spaceship: phi thuyềncolourful clothing: vải đầy màu sắc
toothbrush: bàn chảirisky: rủi ro
English practice: thực hành tiếng Anhbloom: nở
blow: thổiBrau people: người Brâu
presence: dáng, vẻstamp collecting: sưu tầm tem

2. Listen to the sentences and underline ... (Nghe các câu và gạch dưới những từ với /sk/, /sp/, /br/, /bl/ và /cl/ trong những câu sau. Sau đó đọc to các câu.)

Gợi ý:

1. climb         2. improve, speaking skills

3. stadium, closed         4. blue, skirt         5. broom

Vocabulary

3. Organise these words and phrases ... (Tổ chức những từ và cụm từ sau thành từng cặp trái nghĩa nhau và viết chúng vào khoảng trống.)

peaceful >< noisyforget >< remember
love >< hatehard >< easy
traditional >< modernmajority >< minority
boring >< excitingcountry >< city life

4. Put a verb in the correct form ... (Đặt dạng đúng của động từ vào mỗi ô trống để hoàn thành các câu.)

Gợi ý:

1. like/ enjoy, listen, visiting2. forget3. flying/ to fly
4. mind, todo/ doing5. playing/ to play

Grammar

5. Complete the sentences with ... (Hoàn thành các câu với dạng so sánh đúng của trạng từ từ các tính từ trong ngoặc.)

Gợi ý:

1. later2. more3. more fluently4. better
5. more simly6. faster7. more carefully

6. Fill each blank with an article ... (Điền vào chỗ trống với một mạo từ (a, an hoặc the) để hoàn thành đoạn văn.)

Gợi ý:

(1) a(2) an(3) the(4) the(5) the(6) a

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn mệt mỏi vì cuộc sống bận rộn và ồn ào của bạn, vào cuối tuần Dạn có thể đi đến một nơi yên bình và xanh tươi ở khu vực Mê Kông. Hầu hết lúa ở Việt Nam đều được trồng ở đây. Bạn sẽ có một cơ hội tận hưởng vẻ đẹp cúa miền quê miền Nam Việt Nam và cái nhìn về những đồng lúa bao la, khu đất trồng dừa và những dòng sông xinh đẹp. Đồng bằng sông Mê Kông cũng nổi tiếng về những chợ nổi đẹp và vườn trái cây, nơi mà bạn có thể tận hưởng những trái cây địa phương ngon, đặc biệt là trái thanh long. Nó sẽ là một cuộc đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn!

7. Everyday English Match the sentences in A ... (Nối các câu trong phần A với các câu trong phần B. Sau đó thực hành với bạn học.)

Gợi ý:

1 - b2 - e3 - a4 - c5 - d

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm REVIEW 1 (UNIT 1-2-3) khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 8 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 8, Giải bài tập Vật Lý 8, giải bài tập Hóa học 8giải bài tập Sinh học 8 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


review-1.jsp