Skills Review 1 lớp 8Unit 3: Peoples of Viet Nam

Skills Review (phần 1→4 trang 37 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Reading

1. Read the following letter from Kim ... (Đọc lá thư sau từ Kim gửi cho bạn tâm thư Jon của cô ấy.)

Hướng dẫn dịch:

Chào Jon,

Cảm ơn bức thư và tất cả tin tức. À, trong bức thư này mình sẽ kể cho cậu nghe những gì mình thường làm trong thời gian rảnh của mình.

Một điều mà mình thích làm là thăm bảo tàng. Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng. Bạn biết đấy, bảo tàng này bảo tồn những điêu khắc về cuộc sống tinh thần và văn hóa của người Chăm. Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng. Bảo tàng này có bộ sưu tập những tạo tốc Chăm lớn nhất thế giới. Thỉnh thoảng mình cũng thăm bảo tàng Đà Nầng. Đây là một bảo tàng mới với khoảng 2, 500 hình ảnh, tài liệu và vật thể. Bạn có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây. Lần tới khi bạn đến. Mình sẽ dẫn bạn đi đến những bảo tàng này. Mình chắc rằng bạn sẽ thích chúng và mình sẽ biết nhiều và những điều thú vị.

Tạm biệt,

Kim

a. Tick (v) true (T) or false (F). (Đánh dấu chọn đúng (T) hoặc sai (F).)

Gợi ý:

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F

b. Write questions for the underlined ... (Viết câu hỏi cho các cụm từ gạch chân trong thư.)

Gợi ý:

1. Which museums does Kim love to visit on Saturday afternoons?

2. How many objects are on display at the museum?

3. What can you learn in this museum?

Speaking

2. Work in pairs. Talk about ... (Làm việc theo cặp. Nói về điều mà những thành viên gia đình bạn thích làm trong thời gian rảnh.)

Gợi ý:

- My dad likes to play chess with his neighborhouds.

- My mum likes making special food and cakes for us. She hates sitting around.

- My brothers adore listening to music and watching TV reality show.

- My sister loves walking in the park and flying kites.

- I love playing games and sports.

Listening

3. Listen to the passage and choose ... (Nghe đoạn văn và chọn câu trả lời đúng.)

Gợi ý:

1. B 2. A 3. A 4. C 5. B

Writing

4. Giving your opinion. Writing a paragraph giving ... (Đưa ra ý kiến. Viết một đoạn văn đưa ra ý kiến của bạn về cuộc sống ở ở miền quê. Em có thể bắt đầu như thế này:)

Đoạn văn 1:

- In my opinion, life in the countryside has many good points. Firstly, country folks are friendly than city folks. Secondly, life is slower and simpler than in the city. The food is fresher and the air is cleaner. Finally, there are lots of traditional activities that we can do in the countryside such as horse-riding, swimming in the river or kite-flying. For these reasons, I like country life.

Đoạn văn 2:

- I think life in the countryside has many advantages. Firstly, people are very friendly and helpful. We can easily make friends with them. Secondly , the space is very large. We can play, shout or run around without disturbing others. Thirdly, we can go swimming, go fishing, fly kites and do other interesting things. Moreover, life is peaceful and simple here. It isn’t noisy and fast like in the city. Then food is very fresh and cheap here, especially vegetables. Finally , there are a lot of tradition activities that I can join. In short, if I have a chance to live in the country. I think I will be very happy.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới REVIEW 1 (UNIT 1-2-3) khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


review-1.jsp