Từ vựng Unit 11 lớp 8Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm

Unit 11: Science and technology

Từ vựng Unit 11 lớp 8

Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology.

archaeology (n)khảo cổ học
become a reality (v)trở thành hiện thực
benefit (n, v)lợi ích, hưởng lợi
cure (v)chữa khỏi
discover (v)phát hiện ra
enormous (adj)to lớn
explore (v)khám phá, nghiên cứu
field (n)lĩnh vực
improve (v)nâng cao, cải thiện
invent (v)phát minh ra
light bulb (n)bóng đèn
oversleep (v)ngủ quên
patent (n, v)bằng sáng chế, được cấp bằng sáng chế
precise (adj)chính xác
quality (n)chất lượng
role (n)vai trò
science (n)khoa học
scientific (adj)
solve (v)giải quyết
steam engine (n)đầu máy hơi nước
support (n, v)ủng hộ
technique (n)thủ thuật, kĩ thuật
technical (adj)
technology (n)kĩ thuật, công nghệ
technological (adj)
transform (v)thay đổi, biến đổi
underground (adj, adv)dưới lòng đất, ngầm
yield (n)sản lượng

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 11 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 8 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 8, Giải bài tập Vật Lý 8, giải bài tập Hóa học 8giải bài tập Sinh học 8 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-11-science-and-technology.jsp