Unit 10 lớp 8: Skills 2Unit 10: Communication

Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Listening

1. Look at the way this message ... (Nhìn vào cách mà tin nhắn được đăng trên diễn đàn học tập trực tuyến. Bạn có thể nhận thấy bất kì vấn đề nào với nó không?)

It use capital letters, "WHEN IS THE FIRST ASSIGMENT DUE??!!!!!!!!!!". Writing in all capital letters is considered yelling online. It show the communication impoliteness.

2. Listen to this interview between ... (Nghe bài phỏng vấn giữa một phóng viên tạp chí 4Teen và Giáo sư Minh Vũ về phép lịch sự trong giao tiếp qua mạng và trả lời các câu hỏi.)

1. What is 'Netiequette'? (Netiequette là gì?)

=> The word is a combination of "net" and "etiquette". It's a set of rules for behaving properly online.

2. What is the main rule of netiequette? (Quy luật chính của phép lịch sự giao tiếp trên mạng là gì?)

=> Don't say and do unpleasant things online, just like real life.

3. Besides the content of what we're communicating, what else should we pay attention to? (Bên cạnh nội dung mà chúng ta giao tiếp, chúng ta nên chú ý điều gì khác?)

=> We should pay attention to how to write message or comments, for example use polife language, don't use too much shorthand, don't use CAPS LOCK and check email for mistakes or errors.

3. Listen again to the interview ... (Nghe lại bài phỏng vấn và hoàn thành bảng sau.)

ShouldShouldn’tWhy/Why not?
1. use CAPS LOCK an emails, post and comments. v Because if you use CAPS LOCK, it mean you’re shouting at people.
2. Check your email for mistakes or errors v To avoid any misunderstandings
3. Use a lot of shorthand v Because it can confuse readers
4. Respect discussion rules and use polite language v Because you’re judged by the quality of your writing.

4. Look at the message in 1. Work ... (Nhìn vào tin nhắn trong phần 1. Làm việc cùng với một bạn để cải thiện nó với phép lịch sự trong giao tiếp mà bạn vừa học.)

Dear teacher,

Please let me know when the first assignment is due?

Thank you.

Best regards,

Writing

5. Put the following parts in their ... (Đặt những phần sau vào đúng vị trí để tạo thành một thư điện tử.)

1. c2. f3. e4. b5. a6. d

Hướng dẫn dịch:

Bài nộp tiểu luận tuần 5

Thưa thầy/ cô,

Em tên là Vũ Minh Đức và em là học sinh lớp 8A của cô.

Mong cô vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5.

Cảm ơn cô rất nhiều.

Thân ái,

6. Write a short email to your ... (Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên của bạn để nộp bài tâp nhóm về nhà cho tuần này. Kiểm tra xem bạn có sử dụng phép lịch trong giao tiếp qua mạng mà bạn đã học hay không.)

To: hoangnam@gmail.com

Subject: Group homework this week

Attachment: vietjack.docx

Dear teacher, My name is Huynh Thao Linh. I am a student in class 8A. I am a representative of group 1 including 5 students. Please find attached our group homework for this week.

Thank you very much.

Yours respectfully

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 10 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-communication.jsp