Unit 4 lớp 8: ProjectUnit 4: Our customs and traditions

Project (phần 1-5 trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Customs and traditions:         How they have changed?

Dịch yêu cầu của bài:

1. Hình thành các nhóm 3 hay 4 người. Quyết định một phong tục hoặc truyền thống Việt Nam mà bạn muốn nghiên cứu.

2. Từng cá nhân phỏng vấn một người lớn tuổi hơn (ông bà hoặc hàng xóm) về phong tục và truyền thống này.

3. Sau đó phỏng vấn một người trẻ tuổi hom (mẹ bạn hoặc giáo viên của bạn) để xem phong tục hay truyền thống này ngày nay có thay đổi không.

4. Trở lại nhóm của bạn, so sánh và kết hợp các kết quả nghiên cứu. Sau đó cùng nhau lên kế hoạch cho bài thuyết trình. Quyết định ai sẽ thuyết trình mỗi phần.

5. Thuyết trình trước lớp. 

Gợi ý:

As everyone knows, vietnam is a multi-cultural country because there are 54 ethnic groups. It's also the reason that there are some customs and traditions in vietnam. We are the Kinh and at the past we followed some good customs and traditions and one of them is vistiting pagoda at the new year'eve. This custom has changed and let's know more about it.

At the past, people choose the good day to go to pagoda and wish. They hope they will have a safe and lucky life.

But Today they do that in the new year's eve and all of the day at Tet.

At the past, each village has a own pagoda. And they go to this pagoda to wish.

Now, this custom is changed. Because of the mantal, people go to the pagoda which they hear it is miraculous. It's so bad.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 4 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-our-customs-and-traditions.jsp