Unit 5 lớp 8: Looking BackUnit 5: Festivals in Viet Nam

Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Vocabulary

1. Rearrange the letters to ... (Sắp xếp những chữ cái để mô tả các bức tranh.)

Gợi ý:

1. incense (nhang)2. offersing (lễ vật)
3. pray (cầu nguyện)4. lanterns (lồng đèn)
4. crowds (đám đông)6. cheering (cổ vũ)

2. Complete the text about ... (Hoàn thành bài đọc về Lễ hội Kate bằng những từ trong khung.)

Gợi ý:

1. ethnic2. commemorates3. respect4. ritual
5. ancient6. procession7. perform8. performances

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội Kate được tổ chức bởi nhóm dân tộc Chăm ở Ninh Thuận ở miền Trung Việt Nam. Lễ hội này tương nhớ những anh hùng - Thần Po Klong Garai và Po Rome và thể hiện sự tôn kính với những thần này.

Ở lễ hội, người Chăm phải làm một lễ nghi để chào mừng những trang phục từ Raglai - người Chăm cổ. Họ tham gia vào lễ rước đến ngôi đền gần đó. Khi đám rước đến tháp Chăm, một nhóm vũ công trình diễn một điệu múa chào mừng phía trước tháp. Bên cạnh đó, có Pob Bang (mở cửa) được trình diễn bởi một ảo thuật gia trong đền và hát thánh ca bài ca tụng. Đây ià một lễ hội thật sự thú vị mà có những hoạt động sau: màn trình diễn trống Ginang và đàn flute Saranai và điệu múa Apsara.

Grammar

3. Choose the correct answer. (Chọn câu trả lời đúng.)

Gợi ý:

1. If2. Even though3. because4. While5. When

4. Use your own words/ ideas ... (Sử dụng từ ngữ hoặc ý riêng của bạn để hoàn thành các câu bên dưới. So sánh với các câu của một bạn học.)

Gợi ý:

1. ...., people come to see the quan ho singing performances.

2. ...., we call it the month of fun and joy.

3. ...., you can enjoys an ao dai fashion show.

4. ...., it's hard to eat it every day.

5. ...., we often listen to our grandparents'stories.

Communication

5. Put the following things and ... (Đặt những thứ và hoạt động sau vào đúng cột)

Gợi ý:

New Year FestivalMid-Autumn Festival
family reunionmoon cakes
visiting relativeslion dance
firework displaysfloating lanterns
kumquatwelcome-the-moon party
the first-footerHang Nga and Cuoi stories

6. Work in pairs, find out ... (Thực hành theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn thích hơn. Ba điều hoặc hoạt động nào mà bạn của bạn thích nhất trong lễ hội mà bạn ấy đã chọn? Tại sao?)

Hướng dẫn dịch:

Mình thích màn trình diễn pháo hoa nhất bởi vì chúng rất đẹp.

Mình thích là người xông đất trong ngày đầu Năm Mới bởi vì mình có thể nhận được tiền lì xì.

Gợi ý:

- Hoang likes New Year Festival. He likes kumquat tree, visiting relatives, and firework display. The festival is so joyful and happy.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jsp