Unit 7 lớp 8: CommunicationUnit 7: Pollution

Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Noise pollution is more common and ... (Ô nhiễm tiếng ồn phổ biến và gây hại hơn nhiều người nghĩ. Tổ chức Xanh đang tiến hành một cuộc khảo sát để biết các thanh thiếu niên biết bao nhiêu về loại ô nhiễm này. Hãy giúp họ trả lời các câu hỏi sau.)

1.B2.C3.A4.B5.C6.A7.A8.C

Hướng dẫn dịch:

1. Tiếng ồn là            

   A. Tất cả âm thanh gì giúp bạn thư giãn và cảm thấy yên bình

   B. Bất cứ âm thanh nào lớn và liên tục

   C. Bất cứ âm thanh nào bạn nghe trên đường phố

2. Một đơn vị được dùng để đo độ lớn của âm thanh là đề-xi-ben (dB). Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi 1 âm thanh có độ lớn            

   A. Lớn hơn 30 dBs

   B. Lớn hơn 50 dBs

   C. Lớn hơn 70 dBs

3. Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất khả năng nghe sau khi nghe liên tục trong 8 giờ ?

   A. Mô tô

   B. Sóng biển

   C. Tiếng còi

4. Tiếng ồn nào có thể mất khả năng nghe ngay lập tức và vĩnh viễn ?

   A. Mô tô

   B. Hòa nhạc

   C. Máy hút bụi

5. Nếu bạn phải chịu ô nhiễm tiếng ồn quá lâu, bạn có thể bị             và mất khả năng nghe .

   A. Đau đầu

   B. Cao huyết áp

   C. Cả A và B

6. Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác có thể nghe được những âm thanh từ tai nghe của bạn . Điều đó có nghĩa là gì ?

   A. Âm thanh quá lớn

   B. Bạn rất thích âm nhạc

   C. Người khác không thích âm nhạc

7. Dấu hiệu gì chỉ ra rằng tiếng ồn đang ảnh hưởng đến bạn ?

   A. Dường như có tiếng chuông reo hay tiếng ong vo ve trong tai bạn ?

   B. Bạn nhảy lên và nhảy xuống

   C. Bạn ngủ ngay khi bạn nằm xuống giường.

8. Cách nào có thể giảm những ảnh hưởng của tiếng ồn ?

   A. Đeo nút bịt tai khi bạn đi dự hòa nhạc hay các sự kiện ồn ào khác.

   B. Nghe nhạc qua tai nghe hay bộ ống nghe định dạng ở mức an toàn.

   C. Cả A và B

2. Compare your answers with those of ... (So sánh câu trả lời của bạn với các bạn trong lớp. Có bao nhiêu câu trả lời khác với bạn học?)

Các bạn tự so sánh câu trả lời với nhau.

3. Now listen to a short presentation ... (Bây giờ lắng nghe một bài thuyết trình ngắn về ô nhiễm tiếng ồn. Bạn có bao nhiêu câu trả lời đúng?)

1. B2. C3. A4. B5. C6. A7. A8. C

Audio Script:

Noise is constant and loud sound. To measure the loudness, or volume of sounds, people use a unit called a decibel. When a sound is louder than 70 decibels, it can cause noise pollution. Do you know that the noise from a vacuum cleaner or a motorcycle can result in permanent hearing loss after eight hours? The sounds of a concert are even more serious. They can reach as high as 130 decibels and may cause immediate and permanent hearing loss. Noise pollution can also lead to headaches and high blood pressure. If you are listening to music through headphones, and other people can hear it, it means the music is too loud and unsafe. If there seems to be a ringing or buzzing in your ears, it means the noise is affecting you and damaging your hearing. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events, and listening to music through headphones or headsets at safe levels can help you reduce the effects of noise pollution.

4. Work in groups. Discuss other ways to ... (Thực hành theo nhóm. Thảo luận những cách khác để ngăn ô nhiễm tiếng ồn. Bình chọn cách hay nhất.)

Gợi ý:

- We can plant more trees as they are good noise absorbers.

- We can notify to government agencies if someone is not following rules and regulations regarding noise levels.

- We can turn off home and office appliances when they are not in use such as TV, games, computers ...

- Noise producing industrial zones should be far from residential areas.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-pollution.jsp