Unit 8 lớp 8: CommunicationUnit 8: English speaking countries

Communication (phần 1-3 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

1. Do the quiz and choose ... (Giải câu đố và chọn câu trả lời đúng.)

Gợi ý:

1. C2. A3. C4. B5. B
6. B7. C8. A9. A10. A

Hướng dẫn dịch:

1. ............ đều được bao quanh bởi biển.

A. Vương quốc Anh và Mĩ

B. Canada và New Zealand

C. Úc và New Zealand

D. Mỹ và Úc

2. Trong số các quốc gia này, ............. là quốc gia trẻ nhất.

A. Úc         B. Canada

C. Mĩ         D. Vương quốc Anh

3. Thủ đô của New Zealand là .................... .

A. Canada         B. Thủ đô Washington

C. Wellington         D. Ottawa

4. .............. đa dạng nhất về địa lí và khí hậu.

A. Canada         B. Mĩ

C. Vương quốc Anh         D. New Zealand

5. Thác Niagara là thác nước biểu trượng ở ............

A. Wales         B. Canada

C. Anh         D. Úc

6. ............... gần Bắc Cực nhất.

A. Mĩ         B. Canada

C. New Zealand         D. Úc

7. Hình nào bên dưới minh họa cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau?

A. chạm ngón chân         B. chạm trán

C. chạm mũi         D. chạm tay

8. Váy là trang phục truyền thống cho ...............

A. đàn ông Scotland         B. người Maori ở New Zealand

C. người Mĩ         D. người bản địa ở Châu Úc

9. Động vật này, ............ là biểu tượng của nước Úc.

A. chuột túi         B. gấu túi

C. thỏ         D. đà điểu

10. ................ nằm ở London.

A. Quảng trường Trafalgar

B. Quảng trường Thời đại

C. Tháp Sky

D. Khối đá Ayers

2. Write the names of the ... (Viết tên của các quốc gia bên cạnh các thông tin sau.)

Thông tinQuốc gia
1. Nó có 50 bang.Mỹ
2. Nó có dân số ít nhất.New Zealand
3. Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.Vương quốc Anh
4. Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Nam Cực.Canada
5. Nó vừa là một nước vừa là một lục địa.Úc

3. GAME: HOW MUCH DO YOU KNOW ... (Trò chơi: Bạn biết bao nhiêu về một quốc gia?)

a. Work in groups. Choose a country ... (Thực hành theo nhóm. Chọn một quốc gia và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó càng tốt. Chuẩn bị một bài giói thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói ra tên quốc gia.)

- This country is in the north of Asia. It has the biggest population in the world. It has the 3rd big square in the world. Its capital is Beijing.

=> China

Đây là một quốc gia Bắc Á. Nó có dân số lớn nhắt thế giới. Nó có diện tích lớn thứ 3 thế giới. Thủ đô cùa nó là Bắc Kinh.

- This country is the biggest country in South America. It is the largest country to have Portuguese as an official language. It's capital is Brasilia.

=> Brazil

Đây là quốc gia lớn nhất Nam Mĩ. Nó là quốc gia có tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức lớn nhất thế giới. Thủ đô của nó là Brasilia.

b. Each group then presents their introduction ... (Mỗi nhóm sau đó trình bày bài giới thiệu trước lớp. Lớp sẽ....)

1. cố gắng tìm ra đó là quốc gia nào

2. bình chọn cho bài giới thiệu thú vị và đầy đủ thông tin nhất

Dựa vào phần a ở trên.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 8 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-8-english-speaking-countries.jsp