Unit 9 lớp 8: ProjectUnit 9: Natural disasters

Project (phần 1-3 trang 35 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

A Helping Hand

(Sự giúp đỡ)

1. These are activities aiming to .. (Đây là những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức tranh.)

1. providing food, medical aid supplies: cung cấp thực phẩm, thiết bị trợ cấp y tế

2. clearing up debris: dọn dẹp mảnh vụn

3. freeing trapped people: giải phóng người bị kẹt

4. setting up temporary accommodation for the victims of a disaster: dựng chỗ ở tạm thời cho những nạn nhân của một thảm họa

5. repairing houses/ buildings: sửa chữa nhà cửa/ tòa nhà

6. evacuating the village/ town... to a safe place: di tản làng đến nơi an toàn

2. Work in groups. Imagine you are ... (Làm theo nhóm. Tưởng tượng các bạn là thành viên của đội tình nguyện trợ giúp cho những nạn nhân của một thảm họa thiên nhiên. Vạch ra kế hoạch cho đội em.)

Gợi ý:

Organize a school fundraiser

Talk with your teacher or school administrators about starting school-based activities to raise money or supplies.

Organize a community event

Talk to your place of worship or a local community center (like the YMCA) about organizing a walk, run, bake sale, or other activity to raise money.

Donate clothes, food, or other items

Check with your local community center or place of worship to find out whether you can drop off donations or if there's another way you can contribute. (Again, it's a good idea to check with the organizations listed above to be sure they need the things you plan to send.)

3. Share your plan with other ... (Chia sẻ kế hoạch với nhóm khác. Bầu cho kế hoạch tốt nhất.)

Chọn từ một trong 3 kế hoạch ở trên.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 9 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-9-natural-disasters.jsp