Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 1: My Friends (phần 4)Unit 1: My Friends

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 1: My Friends (phần 4)

Cách sử dụng của cấu trúc với enough

Cấu trúc với enough được dùng để diễn tả ý: cái gì đủ hoặc không đủ để làm gì.

Ví dụ:

I am tall enough to reach that shelf. (Tôi đủ cao để với tới cái giá đó)

He ran fast enough not to miss the bus.(Anh ta chạy đủ nhanh để không bị lỡ chuyến xe bus đó)

I don’t have enough money to buy that dress. (Tôi không có đủ tiền để mua chiếc váy đó) .

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-my-friends.jsp