Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 1: My Friends (phần 2)Unit 1: My Friends

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 1: My Friends (phần 2)

Cách dùng và công thức của thì quá khứ đơn

1.Cách dùng.

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả những hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ: Yesterday, I didn’t do homework. ( Ngày hôm qua tôi đã không làm bài tập về nhà).

2. Các trạng từ nhận biết

yesterday, ago, last month/day/year…. , when ( trong câu kể)

3.Thì quá khứ đơn với động từ “TO BE”

+) S + was/ were.

-) S + was/were + not .

?) Were/ Was + S ?

- Yes, I/ he/ she/ it + was

- No, I/ he/ she/ it + wasn’t.

- Yes, we/ you/ they + were.

- No, we/ you/ they + weren’t.

4. Thì quá khứ đơn với động từ thường

+) S + V-ed.

-) S + did not + V (nguyên thể).

?) Did + S + V(nguyên thể)?

- Yes, S + did.

- No, S + did + not.

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-my-friends.jsp