Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 1: My FriendsUnit 1: My Friends

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 1: My Friends

Cách dùng và công thức của thì quá khứ đơn

1.Cách dùng.

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả những hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ: Yesterday, I didn’t do homework. ( Ngày hôm qua tôi đã không làm bài tập về nhà).

2. Các trạng từ nhận biết

yesterday, ago, last month/day/year…. , when ( trong câu kể)

3.Thì quá khứ đơn với động từ “TO BE”

+) S + was/ were.

-) S + was/were + not .

?) Were/ Was + S ?

- Yes, I/ he/ she/ it + was

- No, I/ he/ she/ it + wasn’t.

- Yes, we/ you/ they + were.

- No, we/ you/ they + weren’t.

4. Thì quá khứ đơn với động từ thường

+) S + V-ed.

-) S + did not + V (nguyên thể).

?) Did + S + V(nguyên thể)?

- Yes, S + did.

- No, S + did + not.

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-1-my-friends.jsp