Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 10: Recycling (Phần 2)Unit 10: Recycling

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 10: Recycling (Phần 2)

Cấu trúc tính từ đi cùng với động từ nguyên thể có to

1. Cách sử dụng

Ví dụ:

It is boring to go to the meetingard to believe that he failed the test. (Thật khó để tin rằng anh ấy bị trượt kỳ thi.)

It was easy for him to pass the test. (Anh ấy đỗ kỳ thi thật dễ dàng.)

=> Cấu trúc tính từ + động từ nguyên thể không to có ý nghĩa "thật là thế nào để làm gì", "làm gì đó thì như thế nào" hoặc "thật như thế nào để ai đó làm gì", "ai đó làm gì như thế nào".

2. Công thức: It + be + adj + (for O) + to V ….

Ví dụ:. (Đi đến buổi họp thì thật là nhàm chán.)

It was dangerous for Peter to drive fast. (Thật là nguy hiểm khi Peter lái xe nhanh.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-recycling.jsp