Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 16: Inventions (Phần 2)Unit 16: Inventions

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 16: Inventions (Phần 2)

II.Định nghĩa các từ nối chỉ thứ tự

Liên từ chỉ thứ tự là những nhóm từ có chức năng nối các câu với nhau. Chúng có thể được dùng để nêu lên trình tự thời gian hoặc những khía cạnh/ tính chất của người, sự vật hay sự việc.

1. Nêu trình tự về thời gian

Ví dụ:

How to make the banana shake (Cách làm món sữa chuối)

First, peel and slice the banana. (Bước đầu tiên, bóc vỏ và thái lát quả chuối.)

Second, put the banana slices in the blender. (Bước thứ hai, cho những lát chuối vào máy xay.)

Third, add ice and yogurt. (Bước thứ ba, thêm đá và sữa chua.)

Next, blend until it’s smooth. (Tiếp theo, xay cho đến khi hỗn hợp trở nên nhuyễn.)

Finally, pour the banana shake into a glass. (Cuối cùng, đổ sữa chuối vào trong một cái cốc.)

2. Nêu ra khía cạnh hay tính chất của người, sự vật hay sự việc

Ví dụ:

The importance of the internet (Tầm quan trọng của mạng internet)

The Internet is very important. First of all, it provides people with updated information. Secondly, it helps you stay connected with people all over the world. Last but not least, the Internet has greatly changed our entertainment.

(Mạng Internet rất quan trọng. Thứ nhất, nó cung cấp cho con người thông tin cập nhật. Thứ hai, nó giúp con người kết nối với nhau trên toàn thế giới. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mạng Internet đã thay đổi cách thức giải trí của chúng ta.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 16: Inventions:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-inventions.jsp