Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 3: At HomeUnit 3: At Home

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 3: At Home

Cách sử dụng của why và because.

Why - từ để hỏi yêu cầu thông tin về nguyên nhân, có nghĩa là "tại sao"

Because - từ đứng đầu câu trả lời đưa thông tin về nguyên nhân, có nghĩa là "bởi vì"

Why did you get bad marks yesterday?

(Tại sao ngày hôm qua con lại được điểm kém?)

Because I forgot about the exam.

(Vì con quên là có bài kiểm tra.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 3: At Home:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-3-at-home.jsp