Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 6: The Young Pioneers ClubUnit 6: The Young Pioneers Club

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 6: The Young Pioneers Club

Định nghĩa và vai trò của danh động từ

1. Định nghĩa

Danh động từ là một động từ có tận cùng là đuôi –ing đóng vai trò là danh từ ở trong câu.

Ví dụ: Learning English is fun. (Học tiếng Anh rất vui.)

2. Chức năng

- Làm chủ ngữ trong câu

Ví dụ:

Studying is not always easy. (Chuyện học hành không bao giờ lúc nào cũng dễ dàng.)

- Làm tân ngữ trong câu

Ví dụ:

I am thinking about going to the cineama. (Tôi đang nghĩ về việc đi xem phim.)

She really likes jogging. (Cô ấy thích chạy bộ.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-the-young-pioneers-club.jsp