Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 6: The Young Pioneers ClubUnit 6: The Young Pioneers Club

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 6: The Young Pioneers Club

Định nghĩa và vai trò của danh động từ

1. Định nghĩa

Danh động từ là một động từ có tận cùng là đuôi –ing đóng vai trò là danh từ ở trong câu.

Ví dụ: Learning English is fun. (Học tiếng Anh rất vui.)

2. Chức năng

- Làm chủ ngữ trong câu

Ví dụ:

Studying is not always easy. (Chuyện học hành không bao giờ lúc nào cũng dễ dàng.)

- Làm tân ngữ trong câu

Ví dụ:

I am thinking about going to the cineama. (Tôi đang nghĩ về việc đi xem phim.)

She really likes jogging. (Cô ấy thích chạy bộ.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-6-the-young-pioneers-club.jsp