Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 1: My FriendsUnit 1: My Friends

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 1: My Friends

Cách dùng của thì hiện tại đơn

1. Diễn tả những hành động lặp đi lặp lại hay thói quen

Ví dụ:

I get up at 6 a.m everyday. (Tôi thường thức dậy vào 6 giờ sáng hàng ngày )

2. Miêu tả lịch trình hoặc chương trình (ngụ ý tương lai)

Ví dụ:

+) That film starts at 7.45 p.m (Bộ phim đó bắt đầu vào 7 giờ 45’’ buổi tối )

3. Miêu tả thực tế hoặc sự thực hiển nhiên

Ví dụ:

+) People feel hot in summer. ( Mọi người thường cảm thấy nóng vào mùa hè )

+) The sun rises in the east. ( Mặt trời mọc đằng Đông)

4. Miêu tả các trạng thái ở hiện tại.

Ví dụ:

+) I am hungry. (Tôi đói)

+) I am not happy. (Hiện giờ tôi không vui)

5. Sử dụng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian tương lai bắt đầu với as soon as, when, until, v.v.

Ví dụ:

+) I will wait here until she comes. (Tôi sẽ chờ ở đây cho tới khi cô ta đến thì thôi )

+) Tell her that I will call as soon as she arrives home. (Nhắn với cô ấy rằng tôi sẽ gọi điện ngay khi cô ta trở về nhà )

+) My mom will allow me ride motorbike when I am old enough. ( Mẹ sẽ cho phép tôi điều khiển xe máy ngay khi tôi đủ 18 tuổi )

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-1-my-friends.jsp