Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 11: Traveling Around Viet Nam (Phần 1)Unit 11: Traveling Around Viet Nam

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 11: Traveling Around Viet Nam (Phần 1)

I - Các dạng thức của hiện tại phân từ và quá khứ phân từ

1. Cách thành lập hiện tại phân từ

Hiện tại phân từ được thành lập bằng cách thêm đuôi –ing vào phía sau động từ.

Ví dụ:

It’s raining now. (Trời đang mưa.)

That cartoon is interesting. (Bộ phim hoạt hình đó rất thú vị.)

The girl lending me this book is my best friend. (Cô gái cho tôi mượn quyển sách này là người bạn thân nhất của tôi.)

2. Cách thành lập quá khứ phân từ

Nếu là động từ theo quy tắc ta thêm –ed vào phía sau, còn đối với động từ bất quy tắc, ta tra ở cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc.

Ví dụ:

She has been to Paris twice. (Cô ấy đã đến Paris hai lần rồi.)

I was really interested in that football match. (Tôi thực sự thích trận bóng đá đó.)

Yesterday I bought a bag made in France. (Hôm qua tôi đã mua một chiếc túi được sản xuất tại Pháp.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 11: Traveling Around Viet Nam:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-traveling-around-viet-nam.jsp